Integruotas renginys “Gamtos mokslų birža”

Gruodžio 7 d. G2A, G2B klasių moksleiviai Lukaš Čapliński, Agnieška Nanevič ir Jolanta Banevičiūtė dalyvavo integruotame renginyje Jonų Pauliaus II gimnazijoje ,,Giełda nauk przyrodniczych “, kurio uždavinys – populiarinti ir gilinti gamtos mokslų žinias, skatinti bendradarbiavimą tarp mokinių ir mokytojų . Moksleiviai paruošė eksperimentus iš chemijos ir fizikos , kuriuos parodė kolegoms ir mokytojams gimnazijos salėje.