Netradicinė lietuvių kalbos pamoka Vilniaus kolegijoje

Lapkričio 27 d. 6a klasės mokiniai išvyko į Vilniaus kolegiją, kur vyko pamoka netradicinėje erdvėje. Ilgametis Vilniaus kolegijos dėstytojas Tomas Ivanauskas pasakojo mokiniams apie gestų kalbą, kurčiuosius ir mokė juos gestų kalbos pradmenų. Mokiniai aktyviai uždavinėjo klausimus ir džiaugėsi, kad pramoko gestų kalbos abėcėlės. Po paskaitos mokiniai kartu su lietuvių kalbos mokytoja Ieva Čereškaite važiavo į Vilniaus miestą, kur apžiūrėjo Vinco Kudirkos paminklą, prisiminė, kodėl šis žmogus yra svarbus Lietuvai.