Projektas „Informatika pradiniame ugdyme“

Posted by

Šiuolaikiniai vaikai skaitmeninėmis technologijomis naudotis pradeda anksčiau negu pieštukais. Netrukus net ir kasdienybėje žmogų sups vis daugiau išmaniųjų daiktų, kuriuos teks valdyti, tobulinti, su kuriais teks bendrauti ir kurti dar išmanesnį pasaulį. Matydami tokias ateities vizijas, mokslininkai informatinį mąstymą rekomenduoja pradėti ugdyti kuo anksčiau. Džiaugiamės, kad nuo 2018 -2019 m.m. mūsų gimnazijos pradinukai dalyvauja projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001),  kurį vykdo Ugdymo plėtotės centras. Projektas yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Siekiant sudaryti lygias galimybes visiems vaikams ugdytis skaitmeninę kompetenciją, kūrybiškumą, informatinį mąstymą, bus įgyvendinama veikla „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“ (tęsiami projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ metu pradėti darbai). Mūsų gimnazija yra atrinkta iš mokyklų, pateikusių paraiškas, ir kartu su 90 pradinio ugdymo programą įgyvendinančių mokyklų bei su 10 jau dalyvavusių mokyklų, ekspertų, mokslininkų ir praktikų grupe išbandys ir kurs integruotą informatikos turinį. Bus parengtos ir įgyvendintos dvi kvalifikacijos tobulinimo programos: mokytojų skaitmeninei kompetencijai tobulinti ir mokytojų profesinei kompetencijai – ugdyti pradinių klasių mokinių informatikos gebėjimus – tobulinti. Nuo 2020 metų visoms Lietuvos mokykloms bus teikiamos konsultacijos dėl informatikos programos turinio ir jo įgyvendinimo.