Projektas ,, Senolių išmintis: lietuvių liaudies priežodžiai ir patarlės apie dorą elgesį“

Posted by

Šią savaitę  vyko 5-10 klasių mokinių projekto ,,Senolių išmintis: lietuvių liaudies priežodžiai ir patarlės apie dorą elgesį“ apibendrinimas. Projekto tikslas yra ugdyti mokinių dorovines vertybes, diegti jų kultūringo elgesio normas.

Mokiniai susimąstė, ar elgiasi dorai kiekvieną dieną, ar neskriaudžia kitų, ar yra dėmesingi, kultūringi, ar pasisveikina su draugais, mokytojais, gimnazijos  darbuotojais? Per pamokas mokiniai kalbėjo apie žodžio ,,dora“ reikšmę, užrašė, koks, jų manymu, yra doras žmogus. Taip pat mokiniai surado ir išrašė 20 patarlių apie dorą elgesį, dalį jų išmoko atmintinai. Paskutinė projekto dalis buvo įdomiausia. Mokiniai dirbo grupėmis: nupiešė plakatus, sukūrė filmukų apie dorą elgesį.

Elkimės dorai, kurkime gražesnį, šviesesnį ir jaukesnį pasaulį!