Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas.

Posted by

Gruodžio 2 d. 27 mūsų gimnazijos mokiniai jau trečią kartą išbandė jėgas Nacionalinio egzaminų centro organizuojamame 8 – 10 klasių Nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse. Šiuo konkursu siekiama skatinti mokinius domėtis ir mokytis gamtos mokslų ir matematikos, propaguoti mąstymo bei matematikos ir gamtos mokslų žinių taikymo praktikoje gebėjimų ugdymą, propaguoti modernias matematikos ir gamtos mokslų užduotis. Konkurso matematikos ir gamtos mokslų klausimai orientuoti į mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir žinių taikymą konkrečiose praktinėse situacijose. Dėkojame dalyviams ir mokytojams bei nekantriai laukiame konkurso rezultatų.