prevencija pries savizudybes (5)

Rugsėjo 10-oji Pasaulinė savižudybių prevencijos diena

Posted by

prevencija pries savizudybes (5)Ši diena skirta atkreipti visuomenės dėmesį į didelį savižudybių skaičių ir ieškoti priemonių užkirsti tam kelią.

Minėdami šią dieną, norime pažymėti, kad savižudybių mažėjimas – tai ilgas, sudėtingas procesas, reikalaujantis ne tik švietėjiško darbo, bet ir tam tikro laiko, kad visuomenė spėtų įsisavinti kitokias vertybes, kitokius problemų sprendimo būdus, išmoktų ieškoti išeities iš, atrodytų, pačių beviltiškiausių situacijų. Mūsų gimnazijoje mokiniai šią savaitę aktyviai dalyvauja įvairioje veikloje stengiasi susipažinti su savižudybių rizikos aspektais ir ieško būdų, kaip padėti žmogui, kuris lieka vienas sudėtingoje situacijoje.. Psichologė Kristina Leščinskaitė ir socialinė pedagogė Eva Palkovska kartu su tikybos ir etikos mokytojomis organizavo integruotas pamokas, buvo pravestos klasės valandėlės, paruoštas stendas. Susitelkusi gimnazijos bendruomenė, net maža jos dalis – klasė, šeima, draugai, darbo kolegos – savo supratimu, parama, geru žodžiu, pagaliau – buvimu greta, labai daug gali padėti žmogui, bežengiančiam žingsnį į nebūtį .

Parengė

Psichologė Kristina Leščinskaitė

soc. pedagogė Eva Palkovska