LL2 logotipas

Lyderių Laikas 2

Posted by

LL2 logotipas

Lyderystės projekto idėjos Lietuvoje iniciatoriai yra Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Strateginio planavimo ir analizės skyriaus darbuotojai: Ričardas Ališauskas ir dr. Rita Dukynaitė. Projektą „Lyderių laikas“ vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. Projektą administruoja keturių žmonių grupė, o jo tinklalapį kuria ir pildo IT specialistas, žurnalistas bei švietimo vadybos specialistė.

Projektas „Lyderių laikas“ skirtas visos Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų direktoriams ir pavaduotojams, metodinių grupių pirmininkams, aktyviems mokytojams, socialiniams pedagogams, bibliotekininkams, švietimo skyrių specialistams, pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų dėstytojams bei visiems jauniems žmonėms, ketinantiems dirbti švietimo sistemoje.

Mūsų šalyje lyderystės vadyba yra naujas, neturintis tradicijų reiškinys. Tikimasi, kad „Lyderių laikas“ pakeis esamą padėtį, prisidėdamas prie lyderystės vadybos formavimo ir lyderystės programų kūrimo Lietuvos švietimo sistemoje.

Projekto tikslas – Lietuvoje sukurti paramos švietimo lyderiams infrastruktūrą, kuri skatintų iniciatyvių švietimo dalyvių veiklą, leistų įgyvendinti pažangias idėjas ir naujoves švietimo sistemoje.

„Lyderių laikas“ orientuotas į Valstybinės švietimo strategijos nuostatų 2003–2012 metams įgyvendinimą. Jomis siekiama didinti mokyklų savarankiškumą, paisyti subsidiarumo, skaidrumo, visuomenės įtakos didinimo, kokybės ir veiksmingumo gerinimo principų, mokyklose diegti strateginį planavimą, programinį finansavimą, įsivertinimo ir išorinio konsultacinio vertinimo, informacija bei analize grįstų sprendimų kultūrą.

Daugiau apie projektą rasite čia

Dalyviai

Vilniaus miesto projekto rengimo darbo grupė:
 1. Tomas Jankūnas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus Švietimo organizavimo poskyrio vyriausiasis specialistas (Tel. nr. (8 5) 211 2739. El. paštas –   tomas.jankunas@vilnius.lt);
 2. Danuta Narbut – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus Vadybinės ir pedagoginės veiklos poskyrio vedėja; 
 3. Daiva Želvienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus Neformaliojo švietimo poskyrio vedėja; 
 4. Jūratė Vilkončienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus Švietimo organizavimo poskyrio vyriausioji specialistė;
 5. Vidmanta Kibirkštienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus Neformaliojo švietimo poskyrio vyriausioji specialistė;
 6. Ona Vaicekauskienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus Neformaliojo švietimo poskyrio vyriausioji specialistė; 
 7. Birutė Vaitiekūnienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus Švietimo organizavimo poskyrio vyriausioji specialistė. 

Vilniaus miesto projekto kūrybinė darbo grupė:

 1. Nijolė Jagelavičienė Tarybos narys, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto atstovas  nijole.jagelaviciene@vilnius.lt (8 5)  211 2543
 2. Sigita Burbienė Tarybos narys, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto atstovas  sigita.burbiene@vilnius.lt (8 5)  211 2543
 3. Rūta Osipavičiūtė Vilniaus švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė  osruta@gmail.com (8 603) 47 895
 4. Danuta Narbut   Administracijos direktoriaus pavaduotoja,  (Švietimo skyriaus Vadybinės ir pedagoginės veiklos poskyrio vedėja iki 2013-01-31)  danuta.narbut@vilnius.lt (8 5) 211 2383
 5. Jūratė Vilkončienė Švietimo skyriaus Švietimo organizavimo poskyrio vyr. specialistė jurate.vilkonciene@vilnius.lt (8 5) 211 2410
 6. Asta Šutinienė Švietimo skyriausVadybinės ir pedagoginės veiklos poskrio vyr. specialistė asta.sutiniene@vilnius.lt (8 5) 211 2409
 7. Gelena Juchnevič Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio vidurinės mokyklos  direktorė  rastine@krasevskio.vilnius.lm.lt (8 5) 267 1527
 8. Natalja Kimso Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro direktorė  direktorius@smc.vilnius.lm.lt (8 5) 275 1533
 9. Aušra Drumstienė Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos direktorė  ausra.drumstiene@gmail.com (8 5) 246 0740
 10. Jūratė Lutinskaitė-Kalibatienė Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos direktorė  jurate.kalibatiene@vilnius.lt (8 5) 233 1488
 11. Kristina Gudelienė Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos direktorė  kgudeliene@gmail.com (8 5) 240 0410
 12. Dalia Kubilinskienė Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos Skyriaus vedėja  dalia.kubilinskiene@gmail.com (8 5) 240 0410
 13. Regina Kraucevičiūtė Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos tarybos pirmininkė  regina.krauceviciute@gmail.com (8 5) 246 0039
 14. Irena Baranauskienė VšĮ „Saulės“ privačios gimnazijos direktorė  saumok@gmail.com 8 698 31 331

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio darbo grupė:

 1. Zagurskienė Jolanta 
 2. Noreikienė Margarita
 3. Lukatijevski Olek
 4. Stankevič Pavel
 5. Vincaitienė Božena
 6. Szczyglovska Joanna 
 7. Pukšta Jadvyga
 8. Kovaliauskienė Česlava
 9. Šalkovska Jolanta
 10. Veslava Doveiko
 11. Klimovič Vitalij
 12. Brasel Inga 
 13. Kuzmitovičiūtė Viktorija