Susitikimas su “Misija Sibiras 2012” dalyviais

Posted by

misija sibiras (4)Kovo 22 d. mokyklos Aktų salėje įvyko susitikimas su “Misija Sibiras 2012” dalyviu  Tadu Valančiumi. Jis teigė, kad pagrindinis šios misijos tikslas – parodyti, kad Lietuvos jaunimas yra aktyvus, patriotiškas, galintis prisidėti prie šalies gerovės kūrimo. Misijos dalyviai vyksta tvarkyti tremtinių kapų, o grįžę dalyvauja susitikimuose su žmonėmis.

Iš pradžių, Tadas mums papasakojo, kad iš viso į ekspediciją išvažiavo 16 žmonių. Jų tikslas buvo Chakasijos Respublika. Nors buvo planuota sutvarkyti 6 tremtinių kapines, buvo sutvarkyta  net 11, buvo aplankyti 6 miesteliai: Ada, Balachtašas, Cibula, Matūras, Miziugolas, Sarala. Ekspedicijos dalyviai nukeliavo maždaug  13000 km. Ši ekspedicija buvo tuo išškirtinė, kad šiais metais iš Lietuvos į Sibirą  buvo atsivežtas kryžius. Jame buvo dvi kapsulės su žmonių palinkėjimais. Šio kryžiaus autorius  –  tautodailininkas Vidmantas Zakarka. Ekspedicijos dalyviai susitiko su keletu dar gyvenančių ten lietuvių. Vienas jų buvo labai gerbiamas  kaime, nes parodė jo gyventojams, kaip padaryti šautuvą, su kuriuo jau buvo lengviau  medžioti, kiti lietuviai buvo išmokę vietinius gyventojus rūkyti mėsą ir pan. Kai kurie tremtiniai beveik pamiršo savo kalbą ir kalbėdavo daugiau rusiškai, negu lietuviškai. Vienas lietuvis labai džiaugėsi gavęs progą pasikalbėti lietuviškai, nes beveik 50 metų neturėjo tokios galimybės. Be to, Tadas mums papasakojo, kaip ten atrodo miestai: visur vaikšto karvės ir kiti gyvuliai, labai mažai automobilių, atrodo, kad ten laikas yra sustingęs.

Tadas teigė, kad ekspedicija buvo sunki, bet labai prasminga, ji pakeitė jo gyvenimą. Ragino visus norinčius išbandyti savo jėgas šioje misijoje.

Šis susitikimas  pasiliko mano atmintyje kaip pats įdomiausias. Manau, toks jis pasirodė ir kitiems mokiniams, nes visi atidžiai ir susidomėję klausėsi pasakojimo apie mūsų šalies praeitį ir dabartį.

Lukaš Michnevič, 8b klasė