Proces nauczania

 • Początek roku szkolnego – 2 września
 • Koniec roku szkolnego dla klas 1-4 – 9 czerwca
 • Koniec roku szkolnego dla IV klasy – 27 maja
 • Koniec roku szkolnego dla klas 5-8 i I-III – 12 czerwca
 • Ferie szkolne:

Ferie

Początek

Koniec

Jesienne

10 – 28

10 – 31

Zimowe (Bożonarodzeniowe)

12 – 23

01 – 03

Zimowe

02 – 17

02 – 21

Wiosenne (Wielkanocne)

04 – 14

04 – 17

Letnie: 1- 4 kl.

06 – 10

08 – 31

Letnie: 5-8 kl; I-III kl

06 – 15

08 – 31

 • 7 dni podczas roku szkolnego dla klas 5-8 i I-III proces nauczania będzie odbywać się w soboty. Zajęcia będą poświęcone projektom, udział w różnych przedsięwzięciach i imprezach. Pracujące soboty 2019-2020 roku szkolnym:
  • 14 września – udział w II forum szkól polskich na Litwie;
  • 26 października – Dzień Języków;
  • 23 listopada – W oczekiwaniu na święta;
  • 11 stycznia – Dzień teatru i kina;
  • 16 lutego – udział w obchodach Dnia Niepodległości Litwy;
  • 3 maja – udział w uroczystościach Konstytucji 3 maja.