Psycholog

Psycholog: Wiktoria Andrzejewska

Konsultuje w pracowni nr 36 (gabinet psychologa)

Adres mailowy: viktorija.andzejevska@vjikg.pl

Godziny konsultacyjne

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

7.30 – 15.30

Wtorek

Środa

Czwartek

7.30 – 15.30

Piątek

15.00 – 17.00

Proces pomocy psychologicznej – to podróż do siebie, w której nie sposób uniknąć elementów niewiedzy, trudności, radości odkrywania i która wymaga czasu, wysiłku i odwagi (A.Kurienė).

Praca psychologa szkolnego jest kompleksowa, polega na pracy w zespole: w pracy nad rozwiązywaniem problemów ucznia psycholog szkolny współpracuje z nauczycielami, wychowawcą klasowym, innymi specjalistami pracującymi w szkole oraz z rodzicami ucznia.

Podstawowe cele pomocy psychologicznej w szkole:

 • psychologiczne działanie prewencyjne, kształcenie oraz działalność badawcza, która zapewni bezpieczne i sprzyjające dla nauki oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia otoczenie, w którym promowane są tolerancyjna, odpowiedzialna postawa, umiejętności wspłópracy i skutecznej komunikacji;
 • pomoc dla ucznia w rozwiązywaniu problemów związanych z adaptacją i trudnościami w nauce, we współpracy z rodzicami (opiekunami) ucznia, nauczycielami, specjalistami oraz administracją gimnazjum.

Zadania:

 • pomoc w ustaleniu trudności psychologicznych ucznia, pomoc w rozwiązywaniu tych problemów, również włączając do tej pomocy dostępne zasoby ludzkie, jeżeli zachodzi taka potrzeba;
 • zwiększanie umiejętności komunikowania się nauczycieli, rodziców (opiekunów) z uczniami z trudnościami psychologicznymi;
 • pomoc społeczności szkoły w tworzeniu psychologicznie sprzyjających warunków do nauki, poprzez wspieranie tolerancyjnej i odpowiedzialnej postawy, wspieranie umiejętności współpracy i komunikacji każdego z członków społeczności;
 • przeprowadzanie badań oraz rozpowszechnianie informacji aktualnych dla społeczności szkolnej na ważne dla niej tematy z zakresu psychologii.

Zakres działalności psychologa szkolnego:

 • konsultacje: ustalenie trudności nauczania i trudności adaptacyjnych ucznia, przewidzenie bezpośredniej interwencji, praca z uczniem, z zastosowaniem technik konsultacji psychologicznych, współpraca z rodzicami (opiekunami), nauczycielami i innymi osobami, które biorą udział w edukacji ucznia, dawanie im rekomendacji, konsultowanie;
 • ocena: trudności uczenia się i osobowości, określenie silnych i mocnych stron, wystawienie wstępnej opinii na temat potrzeb specjalnych ucznia;
 • kształcenie: uczniów, rodziców (opiekunów), nauczycieli na temat rozwoju dzieci, na tematy psychologii wychowawczej i społecznej;
 • prewencyjne działania: ustalenie potrzeby działań prewencyjnych w zakresie problemów psychologicznych, przygotowanie środków oraz programów prewencyjnych oraz ich realizacja, prewencja, interwencja oraz postwencja sytuacji kryzysowych.

Pomoc psychologiczna dla ucznia może być udzielona, jeżeli się zwraca:

 • uczeń (samodzielnie, w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia wymagana jest zgoda rodziców);
 • rodzice ucznia (opiekunowie);
 • nauczyciele, po otrzymaniu zgody rodziców (opiekunów);
 • Instytucja ochrony praw dziecka (Vaiko teisių apsaugos tarnyba).