Logopeda

Logopeda: Julia Dowgiało

Konsultacje: pracownia nr 3B 

Godziny przyjęć

Poniedziałek 12.00 – 16.00
Wtorek 11.20 – 16.00
Środa 11.20 – 16.00
Czwartek 8.00 – 16.00
Piątek 8.00 – 15.10

Główne zadania logopedy szkolnego:

 • Badanie języka uczniów, wykrywanie zaburzeń językowych, mowy i komunikacji;
 • Tworzenie programów terapii logopedycznej uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów;
 • Prowadzenie terapii logopedycznej;
 • Praca z uczniami mającymi trudności w czytaniu i pisaniu;
 • Współpraca z nauczycielami, którzy uczą dzieci z problemami logopedycznymi;
 • Utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dzieci, pozostającymi pod opieką logopedy;
 • W razie potrzeby skierowanie uczniów z zaburzeniami logopedycznymi do lekarza specjalisty.

Usługi logopedyczne w szkole:

 • Logopeda bada język uczniów i identyfikuje zaburzenia językowe, mowy i komunikacji;
 • Współpracuje z uczniami mającymi problemy z czytaniem i pisaniem;
 • Identyfikuje przyczyny problemów logopedycznych;
 • Usuwa zaburzenia mowy, czytania i pisania;
 • Organizuje indywidualne i grupowe konsultacje dla rodziców i nauczycieli;
 • Pracuje nad indywidualnymi, grupowymi programami dla uczniów do nauki języka mówionego i pisanego;
 • Utrzymywanie współpracy z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem, uczestnictwo w szkolnej Komisji ds. dobrostanu dziecka

Rodzice mogą skontaktować się z logopedą, jeśli:

 • dziecko niepoprawnie wymawia albo nie wymawia w ogóle dźwięków;
 • rozwój mowy dziecka nie jest odpowiedni dla wieku;
 • podczas pisania dziecko pomija litery, zamienia je miejscami, zamienia jedną literę na drugą.

Nauczyciele mogą skontaktować się z logopedą, jeśli:

 • Potrzebują pomocy w doborze materiałów dydaktycznych i pomocy dydaktycznych dla uczniów;
 • powstały pytania dotyczące zapewnienia specjalnej pomocy pedagogicznej uczniom.