Administracja

direktore

Dyrektor gimnazjum:

Helena Juchniewicz

Nauczany przedmiot: Historia

Kwalifikacje: II kategoria kwalifikacyjna zarządzania oświatą; starszy nauczyciel

Wykształcenie: Wileński Uniwersytet Pedagogiczny (język polski i historia, edukologia (zarządzanie oświatą)

Kieruje działalnością grup metodycznych języka polskiego i literatury, nauk socjalnych oraz edukacji moralnej. 

 

Kontakt: (85) 2671527

E-mail: direktorius@krasevskio.vilnius.lm.lt

Godziny pracy

Poniedziałek   7.30 – 17.00
Wtorek   7.30 – 16.30
Środa   8.00 – 16.30
Czwartek   8.00 – 16.30
Piątek   8.00 – 15.30
Przerwa obiadowa 11.30 – 12.00  

PavaduotojaVD

Zastępca dyrektora do spraw nauczania

Wiesława Dowejko

Nauczany przedmiot: Matematyka

Kwalifikacje: II kategoria kwalifikacyjna zarządzania oświatą; starszy nauczyciel

Wykształcenie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (matematyka)

Kieruje procesem nauczania grupy przedszkolnej i klas 1-8; taryfikacją; planowaniem zajęć w klasach 1-12; edukacją dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; działalnością grup metodycznych nauczania podstawowego, fizyki, matematyki i technologii informacyjnych; zarządza gimnazjalną stroną internetową, dziennikiem elektronicznym, działalnością grupy metodycznej, komisji ds.dobrobytu dziecka, biblioteką; jest odpowiedzialna za przyjęcie uczniów do gimnazjum, zastępstwo nauczycieli, rozliczanie zadań pedagogów i nauczycieli specjalistów; przygotowuje plan nauczania; administruje Testy diagnostyczne i standaryzowane oraz inne badania.

Kontakt: (85) 267 09 47

Godziny pracy

Poniedziałek   8.00 – 17.00
Wtorek   8.00 – 16.30
Środa   8.00 – 16.30
Czwartek   8.00 – 16.30
Piątek   8.00 – 16.00
Przerwa obiadowa 12.30 – 13.00  

Pavaduotojas

Zastępca dyrektora do spraw nauczania

Marek Pietrusewicz

Nauczany przedmiot: Ekonomika, Obrona cywilna

Kwalifikacje: III kategoria kwalifikacyjna zarządzania oświatą; nauczyciel

Wykształcenie: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (socjologia)

Kieruje edukacją pozalekcyjną i działalnością grup metodycznych wychowania fizycznego, sztuk pięknych. Odpowiedzialny za organizowanie nieodpłatnych posiłków w szkole, zawieranie umów pomiędzy przewoźnikami a administracją szkoły. Od roku 2018 kieruje procesem nauczania klas gimnazjalnych I-IV, pracą Grupy Przedłużonego Dnia; odpowiedzialny ze realizację pracy z Centrum Egzaminacyjnym i systemem KELTAS, organizację procesu egzaminacyjnego; przygotowuje miesięczne plany działalności i plan działalności gimnazjum.

Kontakt: (85) 267 09 47

Godziny pracy

Poniedziałek   8.00 – 16.00
Wtorek   8.00 – 16.00
Środa   8.00 – 17.00
Czwartek   8.00 – 16.00
Piątek   8.00 – 15.00
Przerwa obiadowa 11.30 – 12.00  

 

Zastępca dyrektora ds. gospodarczych

Eduard Anufrijenka

Kontakt: (85) 2671527

e-mail: eduard.anufrijenka@vjikg.lt

Godziny pracy

Poniedziałek   7.00 – 16.30
Wtorek   7.00 – 15.30
Środa   7.00 – 16.30
Czwartek   7.00 – 15.30
Piątek   7.00 – 15.30
Przerwa obiadowa 12.30 – 13.00