Wyniki jakości działalności

Dokumenty są dostępne w języku litewskim

DOKUMENTY REGULUJĄCE WYNIK JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI 

Metodologia oceny wyników jakości działalności szkół realizujących programy kształcenia ogólnego 

Struktura modelu oceny wyników jakości działalności dla szkół realizujących programy kształcenia ogólnego

Schemat modelu oceny wyników jakości działalności szkół realizujących programy kształcenia ogólnego 

Regulamin procedury oceny wyników działalności Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 

 

WYNIKI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2023-2024 

Rozszerzona (holistyczna) ocena jakości działalności Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie w roku 2023-2024

Sprawozdanie z oceny jakości działalności Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w roku 2023-2024

Grupa robocza ds. oceny wyników jakości działalności Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w roku szkolnym 2023-2024 

Plan działalności grupy ds. oceny wyników jakości działalności Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w roku szkolnym 2023-2024  

 

Obszar samooceny: 1. Wyniki;

Temat: 1.2. Osiągnięcia i postęp

Wskaźnik: 1.2.2. Osiągnięcia i postępy szkoły

Słowa kluczowe: produktywność, systematyczność monitorowania, ważność osiągnięć i postępów, odpowiedzialność

Įsivertinimo sritis: 1. Rezultatai;

 

Obszar samooceny: 2. Edukacja i doświadczenia uczniów

Temat: Planowanie edukacji

Wskaźnik: 2.1.3. Zorientowanie na potrzeby uczniów

Słowa kluczowe: rozpoznawanie potrzeb, pomoc uczniowi, rozwój zdolności i talentów

 

 

Kwestionariusze samooceny wskaźników tematycznych w roku szkolnym 2023-2024 

Sprawozdanie z wyników oceny jakości działalności Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w roku szkolnym 2023-2024