Umowa o naukę

Zapraszamy, w miarę możliwości, do pobrania i wypełnienia w domu umowy o naukę w Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie, którą należy dostarczyć do sekretariatu gimnazjum lub do odpowiedzialnego zastępcy ds. nauczania.

Należy wypełnić i podpisać 2 kopie umów.

Można również wypełnić umowę o naukę w sekretariacie gimnazjum.

Dopiero po zawarciu umowy uczeń zostaje przyjęty do gimnazjum!

Umowa o naukę (nauczanie przedszkolne)

Umowa o naukę (nauczanie początkowe)

Umowa o naukę (nauczanie podstawowe)

Umowa o naukę (nauczanie średnie)