Edukacja Zawodowa

Edukacja zawodowa w Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie

“Każdy rodzi się, by być zwycięzcą, ale żeby nim być, trzeba planować, przygotowywać się i oczekiwać zwycięstwa”. Z. Ziglar

Cel edukacji zawodowej – umożliwienie uczniom rozwijania kompetencji zawodowych niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w wyborze edukacji, kariery, zatrudnienia i uczenia się przez całe życie.

Usługi edukacji zawodowej:

 • Doradztwo indywidualne i grupowe oraz poradnictwo zawodowe dla uczniów.
 • Zintegrowane lekcje edukacji przedmiotowej i zawodowej, lekcje wychowawcze i konsuoltacje w zakresie planowania kariery i samopoznania.
 • Tydzień Kariery w gimnazjum – spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.
 • Organizacja spotkań, wykładów, wycieczek we współpracy z uniwersytetami, szkołami wyższymi, zawodowymi, byłymi uczniami, rodzicami uczniów.

Przydatne linki:

 • www.lamabpo.lt 
 • www.skvc.lt – dane o ocenionych programach studiów wyższych wszystkich litewskich szkół wyższych, ich akredytacji.
 • www.smm.lt – informacje dotyczące przyjęcia na studia wyższe.
 • www.aikos.smm.lt – informacje o zawodach, kwalifikacjach, szkołach zawodowych i wyższych, programach szkoleń i studiów.
 • www.vsf.lrv.lt – informacje o pożyczkach zniżkowych i stypendiach socjalnych.
 • www.euroguidance.lt – 4-częściowy film i publikacje dotyczące planowania kariery.
 • www.mobilumogidas.lt – testy samopoznania. Formularze dokumentów europejskich.
 • www.mukis.lt – filmy i zdjęcia dotyczące zawodów. Książka ucznia. Wydarzenia dotyczące programów studiów, zawodów.
 • www.zinauviska.lt – informacje i porady dla młodzieży na temat studiów, pracy, praktyk i wolontariatu.
 • www.jtba.lt – informacje i porady dla młodzieży na temat studiów, pracy, praktyk i wolontariatu.
 • www.buk-savanoriu.lt – informacje o formach wolontariatu i możliwościach wolontariatu.
 • www.studinfo.lt – informacje i porady dotyczące studiowania za granicą. Program dla osób chcących wstąpić na wybrany przez siebie kierunek za granicą.
 • www.studijos.lt – Wybierz karierę – ilustrowane opisy programów kształcenia zawodowego. Informacje o różnych kursach i zajęciach dokształcających.

Informacja dla wstępujących w roku 2023-2024

https://penktoji.lt/wp-content/uploads/2022/03/2951_priedas_DEL-2023-IR-2024-METU-STOJANCIUJU-I-UNIVERSITETINES-PIRMOSIOS-PAKOPOS-IR-VIENTISASIAS-STUDIJAS-KONKURSINIU-MOKOMUJU-DALYKU-PAGAL-STUDIJU-KRYPTIS-1.pdf

Usługi w zakresie edukacji zawodowej w gimnazjum świadczone są przez Žanetę Sventickienė
Rejestracja drogą mailową: zaneta.sventickiene@vjikg.lt