Rezultaty

Dokumenty są dostępne w języku litewskim

Rezultaty egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2022-2023

Rezultaty sprawdzianów wiedzy po klasie 10. (PUPP) w roku szkolnym 2022-2023

Rezultaty egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2021-2022

Rezultaty egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2020-2021

Rezultaty egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019-2020

Rezultaty państwowych egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2018-2019

Rezultaty państwowych egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2017-2018

Rezultaty państwowych egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2016-2017

Abiturienci gimnazjum na wyższych uczelniach w roku szkolnym 2016-2017 

Rezultaty egzaminów po klasie 10. (PUPP) w roku szkolnym 2016-2017