Opisy stanowisk pracy

Opisy stanowisk pracy pracowników Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego (dokumenty są dostępne w języku litewskim)

  • Administracja

Opis stanowiska pracy dyrektora Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis stanowiska pracy zastępcy dyrektora ds. gospodarczych Gimnazjum im . J. I. Kraszewskiego 

  • Nauczyciele specjaliści

Opis stanowiska pracy logopedy Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis stanowiska pracy pedagoga socjalnego Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 

Opis stanowiska pracy psychologa Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

  • Biblioteka

Opis stanowiska pracy bibliotekarza Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 

  • Nauczyciele:
  1. Religia

Opis stanowiska pracy starszego nauczyciela religii Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 

2. Język ojczysty (polski)

Opis stanowiska pracy starszego nauczyciela języka polskiego Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 

Opis stanowiska pracy nauczyciela metodyka języka polskiego Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 

Opis stanowiska pracy nauczyciela eksperta języka polskiego Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 

3. Język litewski

Opis stanowiska pracy nauczyciela języka litewskiego Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis stanowiska pracy starszego nauczyciela języka litewskiego Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis stanowiska pracy nauczyciela metodyka języka litewskiego Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 

4. Język obcy

Opis stanowiska pracy nauczyciela języka obcego (angielski, rosyjski, niemiecki) Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis stanowiska pracy starszego nauczyciela języka obcego (angielski, rosyjski, niemiecki) Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis stanowiska pracy nauczyciela metodyka języka obcego (angielski, rosyjski, niemiecki) Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 

5. Nauki ścisłe i przyrodnicze

Opis stanowiska pracy nauczyciela technologii informacyjnych Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis stanowiska pracy starszego nauczyciela technologii informacyjnych Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis stanowiska pracy nauczyciela matematyki Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 

Opis stanowiska pracy starszego nauczyciela matematyki Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis stanowiska pracy nauczyciela metodyka matematyki Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis stanowiska pracy starszego nauczyciela biologii Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis stanowiska pracy starszego nauczyciela chemii Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis stanowiska pracy nauczyciela eksperta fizyki Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

6. Nauki społeczne

Opis stanowiska pracy nauczyciela obrony cywilnej Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis stanowiska pracy nauczyciela ekonomii i przedsiębiorczości Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis stanowiska pracy starszego nauczyciela geografii Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis stanowiska pracy starszego nauczyciela historii Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis stanowiska pracy nauczyciela metodyka historii Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

7. Sztuki piękne i technologie

Opis stanowiska pracy nauczyciela technologii Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis stanowiska pracy starszego nauczyciela technologii Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis stanowiska pracy starszego nauczyciela muzyki Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

8. Wychowanie fizyczne

Opis stanowiska pracy starszego nauczyciela wychowania fizycznego Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

9. Nauczanie przedszkolne

Opis stanowiska pracy asystenta nauczyciela edukacji przedszkolnej Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 

  • Personel

Opis stanowiska pracy dozorcy Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis stanowiska pracy laboranta Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis stanowiska pracy szatniarza Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis stanowiska pracy stróża Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis stanowiska pracy pracownika ds. konserwacji budynku Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis stanowiska pracy sprzątaczki Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 

  • Inni pracownicy

Opis stanowiska pracy asystenta nauczyciela Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis stanowiska pracy kierownika sekretariatu Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis stanowiska pracy specjalisty ds. techniczno-szkoleniowych (IT) Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego (dziennik elektroniczny)

Opis stanowiska pracy specjalisty ds. techniczno-szkoleniowych (IT) Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego (baza danych)

Opis stanowiska pracy specjalisty ds. usług komputerowych Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego