Atrybutyka gimnazjum

Logo

 

Logo gimnazjum powstało w roku szkolnym 2012-2013, kiedy szkoła zmieniła swój statut na gimnazjum. Autorką loga jest absolwentka szkoły Dominika Kieżun. Logo jest używane w tekstach informacyjnych, publikacjach, podziękowaniach i przestrzenhi internetowej.

Hymn

Od 1995 roku z inicjatywy Zbigniewa Markiewicza podczas uroczystości szkolnych jest śpiewany hymn gimnazjum. Tekst napisał wileński poeta Wojciech Piotrowicz, muzykę zaś kompozytor Zbigniew Lewicki.

Tekst hymnu gimnazjum

Odłóżmy dzisiaj sterty ksiąg,
A dzień ten niechaj świętem będzie
Rozwińmy sztandar ponad krąg,
Czytajmy niby w barwnej księdze,
Niechaj przemówi haft złocisty –
Do serc przenieśmy mądrość słów,
Co Adam, Tomasz Promienisty
Odmawiał-dziś wracając znów.Hasłem naszego żywota:
Ojczyzna, Nauka, Cnota.

 

Refren:                                                   

Święty Kazimierzu, Ostrobramska Pani

Radujcie się z nami, modlimy się z Wami   O łaskę, o szczęście, zdrowia dla każdego
I o pracowitość jak u Kraszewskiego.Niechaj przemówimy haft sztandaru –
Do serc przenieśmy mądrość słów
Filareckiego pełnych czaru,
Zagrzewających dzisiaj znów:

 

Ojczyzna, Nauka, Cnota –
Hasłem naszego żywota!

Refren: (powtórzyć) 

Sztandar gimnazjum

Image result for sztandar gimnazjum im kraszewskiego w wilnie

W październiku 1994 roku odbyła się uroczysta ceremonia poświęcenia i przekazania sztandaru gimnazjum, który ufundował przedsiębiorca Aleksander Gudzowaty, przedstawiciel polskiej firmy Bartimpex. Sztandar nieodpłatnie wyhaftowała polska artystka ludowa Ewa Keszka. W centrum sztandaru znajduje się motto Filaretów: „Ojczyzna, Nauka, Cnota“. W lewym górnym rogu są słupy Giedymina, a po prawej stronie Pogoń. W lewym dolnym rogu znajduje się św. Krzysztof, patron Wilna, po prawej zaś stronie obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Wszystko jest wyhaftowane srebrną nicią. Drzewce ufundowała 3 Brygada Obrony Powietrznej. Wręczył natomiast sztandar dla szkoły Bogusław Nizieński, prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.

Sztandar gimnazjum to nie tylko wizytówka szkoły, ale także symboil ideałów społeczności szkolnej, łączący starsze i młodsze pokolenia. Podczas uroczystości poświęcenia sztandaru ówczesny dyrektor szkoły Czesław Malewski i starosta każdej klasy oddali cześć nowemu symbolowi szkoły, całując rąbek sztandaru. „Historia oceni wartość sztandaru zgodnie z wartością jej uczniów. Chrońcie jego honor.“ – powiedział ksiądz Dariusz Stańczyk.

Po przekształceniu szkoły w gimnazjum sztandar szkolny został odnowiony. Fundatorem jest Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich.