Lietuvių kalbos raštingumo konkursas ,,Lietuviškų žodžių apkabinti“

Balandžio 25 d. mūsų gimnazijoje vyko Vilniaus miesto tautinių bendrijų mokyklų 7-8 klasių mokinių lietuvių kalbos raštingumo konkursas ,,Lietuviškų žodžių apkabinti“. Renginyje dalyvavo 16 mokinių iš keturiolikos tautinių bendrijų mokyklų. Šį kartą tradicinis konkursas buvo skirtas prisiminti, kad praėjo jau 120 metų nuo lietuviškos spaudos atgavimo.

Renginį pradėjo gimnazistė Elžbieta Rosovska, kuri nuostabiai atliko grupės ,,Pikaso“ dainą ,,Europos vidury“. Deja, gimnazijos direktorė Gelena Juchnevič negalėjo dalyvauti, tačiau renginio vedėjai perdavė svečiams jos šilčiausius linkėjimus. Gimnazijos direktorė pasirūpino, kad renginio svečiams būtų skirtas tinkamas dėmesys ir nuolat bendradarbiavo su renginį organizavusiomis lietuvių kalbos mokytojomis. Taip pat renginio dalyvius sveikino Vilniaus Simono Konarskio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros  mokytoja ekspertė, vertinimo komisijos pirmininkė Elvina Kuginienė, kuri pristatė vertinimo tvarką ir linkėjo sėkmės.

Menine renginio dalimi rūpinosi mokytojos Jadvyga Pukšta ir Ieva Čereškaitė (vaidinimo scenarijus). Mokiniai inscenizavo Juzefo Ignacijaus Kraševskio (Patrik Babič), Jono Basanavičiaus (Lukaš Šimanskij), Jurgio Bielinio (Sebastian Davidovič) ir vyskupo Motiejaus Valančiaus (Daniel Sokolov) pokalbį apie spaudos draudimo laikotarpį (kareivis – Konrad Kubiak). Po vaidinimo mokiniai Elžbieta Rosovska ir Nikita Tripuckij atliko Aistės Smilgevičiūtės ir grupės ,,Skylė“ dainą ,,Sudainuokime Lietuvą“. Džiaugiamės, kad gimnazijoje mokosi tokie talentingi ir kūrybingi mokiniai.

Mūsų gimnazijai atstovavo 7a klasės mokinė Dominyka Andžejevska (mokytoja I. Čereškaitė).

Renginį fotografuoti maloniai sutiko mokytojas Valdemar Doveiko. Kviečiame peržiūrėti nuotraukas, kurios puikiai atspindi renginio kokybę ir nuotaiką.

Padėkos

Ypatingai dėkojame gimnazijos direktorei Gelenai Juchnevič už rūpestį, dėmesį ir globą organizuojant šį renginį, dėmesį detalėms ir norą sukurti gimnazijos svečiams svetingą aplinką.

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Veslavai Doveiko dėkojame už tai, kad sudarė puikias organizavimo sąlygas.

Širdingai dėkojame direktoriaus pavaduotojui ugdymui Marekui Petrusevič, kuris noriai pasirūpino įvairiomis renginio detalėmis.

Dėkojame tikybos mokytoja Ritai Gvazdaitytei, kuri organizavo vyskupo Motiejaus Valančiaus aprangą ir konsultavo dėl autentiškumo.

Istorijos mokytojas Valdemar Šelkovski paskolino scenos detales, dėkojame už bendradarbiavimą.

Dėkojame lietuvių kalbos mokytojoms už mažus ir didelius darbus.

Vilniaus miesto lietuvių kalbos (valstybinės) mokytojų metodinis būrelis yra renginio sumanytojas ir iniciatorius. Dėkojame už gražią iniciatyvą suburti bendruomenės narius.

Renginį rėmė Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija.