Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ

Pilni galios mokykloje be patyčių!“ su tokiu šūkiu mūsų gimnazija pasitiko pirmą pavasario mėnesį dalyvaudama akcijoje „Kovas mėnuo be patyčių“ 

Klasės valandėlių metu klasių vadovai pasakojo mokiniams apie patyčių reiškinį, ypatingą dėmesį skirdami patyčių skiriamųjų ženklų įvardijimui ir mokymuisi atpažinti, skirtumams tarp konflikto ir patyčių paaiškinimui, apie patyčių priežastis, patyčias skatinančios aplinkos požymius bei reagavimo būdus, kurie gali būti efektyvūs arba neefektyvūs. Taip pat aptars, kokią įtaką patyčios daro aukai, besityčiojantiems asmenims ir visai mokyklos bendruomenei. 

0-4 klasių mokiniai gamino „Draugystės puodelius“. 5-IV klasių mokiniai koordinuojant klasės vadovams ruošė „Mokyklos be patyčių kodeksą“. Sukūrus bendrą „Mokyklos be patyčių kodeksą“ tikimės, kad mokiniai laikysis savo sukurtų ir priimtų bendrai gimnazijoje taisyklių. Gimnazijos hole galima buvo rasti „Gerumo kalendorių“. Kiekviena diena bendruomenės nariai galėjo pasirinkti korteles su geru darbu pasiūlymais.  

Kovo mėnesio 21 d. buvo minima Pasaulinė Dauno sindromo diena. Ta diena mokiniai buvo raginami mūvėti skirtingas kojines. Šiai dienai paminėti, priešmokyklinė grupė dalyvavo respublikinio projekto parodoje  „Tolerancijos saulutė“.  

Kovo 28 d. taip pat turėjome svečių iš policijos kurie pravedė paskaitą apie patyčias internete. Septintų 7 klasių mokiniai dalyvavo art terapijos užsiėmime, kurio metų kartu su klasės vadovėmis analizavo savo savijauta klasėse, kokius gali turėti jausmus ir kaip gali sau padėti.