Pradinių klasių mokinių muzikinis ugdymas

Gegužės 15 dieną pradinių klasių mokiniai iškeliavo į muzikos mokyklą. “Kai girdi dainavimą, eik ten…” Skambant muzikai, mokiniai nuėjo į salę, kur susipažino su įvairiais instrumentais, jų skambesiu. Ten buvo styginiai ir pučiamieji instrumentai. Mūsų gimnazijos mokinė grojo akordeonu ir vaikams labai patiko jos pasirodymas. Visi gavo pakvietimus lankyti muzikos mokyklą. Vaikai liko labai sužavėti muzika ir grįžo į mokyklą. Mokiniai labai dėkingi organizatoriams už tokį gražų koncertą ir kvietimą prisijungti prie muzikos mokyklos mokinių grupės.