Raštingumo konkursas ,,Lietuviškai rašyti moku!”

Balandžio 20 d. Vilniaus ,,Ateities“ mokykloje vyko Vilniaus miesto tautinių bendrijų mokyklų 5-6 klasių mokinių lietuvių kalbos raštingumo konkursas ,,Lietuviškai rašyti moku“, kuriame mūsų gimnazijos 6a klasės mokinė Dominyka Andržejevska laimėjo I-ąją vietą. Sveikiname Dominyką ir jos mokytoją Jadvygą Pukštą su laimėjimu ir linkime sėkmės tolimesniame mokymosi kelyje.