Atminimo valanda Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memoriale

Visoje Lietuvoje Gedulo ir Vilties diena minima birželio 14 d. Tarptautinės Komisijos Sekretoriatas kasmet, nuo 2004 metų inicijuoja pilietines iniciatyvas, skirtas Gedulo ir vilties dienai paminėti. Šių iniciatyvų tikslas paskatinti moksleivius būti aktyviais minėjimų dalyviais, dalyvauti gyvoje istorijos pamokoje – gyvai renginio metu, pabendrauti su buvusiais tremtiniais ir politiniais kaliniais. Siekiame, jog būtų puoselėjama istorinė atmintis ir renginių metu vyktų kartų dialogas. Mūsų gimnazijos direktorė Gelena Juchnevič pilietinio ugdymo pamokoje aptarė su Ia, Ib klasių mokiniais Gedulo ir Vilties dienos istorine reikšmę bei pilietinės pareigos svarbą – puoselėti istorinę atmintį ir dalyvauti renginyje. Ib klasės mokinės su technologijų mokytoja Zyta Kobiak sukurė gėles, rugiagėles ir ramūnes norėdamos padovanoti savo rankomis pagamintus ,,vilties žiedus” buvusiems tremtiniams ir politiniams kaliniams.

Renginyje dalyvavo gimnazijos direktorė Gelena Juchnevič, istorijos mokytoja Jadvyga Borovaja, technologijų mokytoja Zyta Kobiak, fotografijos pamokų mokytojas Valdemar Doveiko bei Ia klasės mokiniai Adam Szczyglovski, Adam Novicki, Patryk Babič, Emilija Mikoleiko. Visi susirinkusieji klausėsi renginio svečių pasakojimų apie tremtį, buvusių politinių kalinių, dainų atlikėjų, mokinių teatralizuotų pasirodymų. Išreikšdami pagarbą mokiniai atnešė gėlių žuvusiems atminti.

Dėkojame visiems mūsų gimnazijos bendruomenės nariams už dalyvavimą renginyje.