Praktinis užsiėmimas Energetikos ir technikos muziejuje

2022 m. birželio 1 d. IIa klasės mokiniai turėjo praktinį užsiėmimą Lietuvos energetikos ir technikos muziejuje. Užsiėmimo metu mokiniai susipažino su fizikos technikos pasiekimais, išsiaiškino, kaip gaminama elektra, kaip ji perduodama, suvokė ekologinių grėsmių pavojų. Mokiniai aktyviai išbandė demonstracines priemones, skirtas elektros dėsnių tyrimams, išsiaiškino Vilniaus miesto elektrinės autentiškų įrenginių – garo katilų, turbinų, garo kondesatorių veikimo mechanizmą. Praktinio užsiėmimo metu fizikos mokytojas Pavel Stankevič atskirai pasakojo apie Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės ir Ignalinos atominės elektrinės veiklą, alternatyvios energetikos galimybes.