Udział w republikańskim konkursie oratorskim z języka angielskiego

4 lutego Adam Nowicki, uczeń 8A klasy (naucz. O. Nowicka) wziął udział w republikańskiej konferencji języka angielskiego “Working together for an effective and equitable response: quarantine life”, w której brało udział 135 uczestników z całej Litwy. Organizatorem konferencji było Progimnazjum Šaltinio w Taurogach. Uczniowie mieli okazję wyrazić swoje przemyślenia, podzielić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat tego, jak się zmieniło ich życie z wejściem nowych zasad związanych z Covid-19.

Adam przedstawił nowe umiejętności odkryte dla siebie podczas kwarantanny.