Su Mokytojų diena!

Sveikiname Jus mielieji mokytojai su Mokytojų diena! Priimki, mokytojau, Atspindį vilties – Akių tyrumą. Tiesą, meilę Gyvenimu įprasmink. Linkime ir