“Atliekų kultūros” egzaminas

Balandžio 30 dieną mūsų gimnazijos II a ir II bb klasių mokiniai išbandė savo jėgas “Atliekų kultūros” egzamine, kurio pagalba galėjo pagilinti ir patikrinti jau turimas žinias apie atliekų rūšiavimą, tvarumą, ekologija ir atliekų surinkimo sistemą. Džiugu, kad net 60 % dalyvavusių mokinių gavo pažengusiojo dalyvio diplomus. Mokinius konsultavo biologijos mokytoja Jolanta Šalkovska.

Sveikiname!