5-IV klasių meninio skaitymo konkursas

Sausio 23 d. mūsų mokykloje vyko 5–8 ir I-IV klasių meninio skaitymo konkursas. Konkurso dalyvius vertino kompetentinga komisija: lenkų kalbos mokytoja Joana Szczyglovska, biologijos mokytoja Jolanta Šalkovska ir anglų kalbos mokytojas Vitalijus Klimovič.

Visi susirinkę labai džiaugėsi puikiu renginiu, kurį vedė G3 klasės mokiniai Margarita Biveinytė ir Lukaš Čaplinski. Jie kvietė skaitovus padeklamuoti pasirinktus kūrinius. Kol vertinimo komisija skaičiavo taškus, vedė linksmą viktoriną.

Išgirdusi gausybę nuostabių kūrinių komisija priėmė tokį sprendimą, kad:

5–8 klasių grupėje I vietą užėmė Adam Novicki (7a kl., mok. Ieva Čereškaitė)

9–12 klasių grupėje I vietą užėmė Dorota Moskaliova (IIa kl., mok. Sigita Malmyga)

5–8 klasių grupėje II vieta buvo skirta dviem mokiniams: Danieliui Volkovui (6a kl., mok. Ieva Čereškaitė), Dominikai Šapelytei (6a kl., mok. Viktorija Rūta Kaminskaitė)

9–12 klasių grupėje II vietą užėmė Agnieška Nanevič (IIIa kl., mok. Joana Čereškienė)

                               III vietą užėmė Elžbieta Voleiko (IV kl., mok. Dovilė Bagdonienė)

Sveikiname laimėtojus ir linkime sėkmės Adamui ir Dorotai meninio skaitymo konkurse mieste sausio 30 ir 31 dienomis.