Veiksmo savaitė be patyčių 2016 m.

Posted by

Kovo 14-20 dienomis minima Veiksmo savaitė be patyčių. Šia proga mokyklose organizuojami įvairūs renginiai, kurių metu mokiniai skatinami kalbėti apie patyčių problemas ir būti draugiškesniais. Šiais metais gimnazijoje iniciavome eilę akcijų!

Pirmadienį pirmų gimnazinių klasių mokiniai dalino Draugystės simbolį – šypsenėles, kuriomis galėjo pasipuošti visi gimnazijos bendruomenės nariai ir taip parodyti savo solidarumą bei pritarimą draugystei, o ne patyčioms.

Antradienį mūsų gimnazijoje startavo Draugystės kinas, kurio metu priešmokyklinės grupės mokiniai, pradinukai ir penktokai žiūrėjo senosios animacijos filmukus apie patyčias ir draugystę, atsakinėjo į klausimus apie tai, ką matė filmukuose.

Trečiadienį mūsų laukia apkabinimų akcija, kurią organizuoja gimnazinių klasių mokiniai, kurie vaikščiodami mokyklos koridoriais, skatins vienas kitą dalintis šypsenomis, apkabinimais, kvies paguosti liūdinčius ir būti draugiškais vienas su kitu.

Ketvirtadienį mes rengiame penktų aštuntų bei pirmų – ketvirtų gimnazinių klasių orientacines varžybas, kurios bus integruotos į tikybos ir kūno kultūros pamokas. Šių pamokų metu mokiniai atliks įvairias aktyvias, intelektualias ir kūrybiškumo reikalaujančias užduotis bei bandys įrodyti, kad jų klasė pati darniausia, vieningiausia, draugiškiausia, greičiausia, kūrybiškiausia, pavyzdingiausia ir gudriausia.

Visos Veiksmo savaitės be patyčių metu gimnazijos skautai žaidžia su pradinukais ir skatina juos rodyti savo pranašumą ne tyčiojantis, bet žaidžiant, o mokyklos fojė puošia pradinių klasių Draugystės stendai, kuriuose mokiniai piešė save ir susikabino vienas su kitu rankomis. Dėkojame priešmokyklinės grupės ir pradinių klasių mokytojoms už aktyvų indėlį rengiant šiuos darbus. Taip pat šią savaitę visi mokytojai ir klasių auklėtojai skatinami kuo daugiau kalbėti apie patyčių problemas mokykloje ir už jos ribų. Mes nebijome kalbėti apie patyčių problemas ir jas spręsti bei raginame draugauti bei pagarbiai elgtis vienas su kitu.

Tegyvuoja draugystė Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijoje!