inscenizaciju konkursas (2)

Lietuvių liaudies sakmių inscenizacijų konkursas „PASLAPTINGAS SAKMIŲ PASAULIS“

Posted by

inscenizaciju konkursas (2)Lapkričio 21 dieną, penktadienį, į gimnaziją rinkosi lietuvių sakmių mylėtojai: mokiniai iš Grigiškių vidurinės mokyklos, Barboros Radvilaitės pagrindinės mokyklos, P. Vileišio ir S. Daukanto progimnazijų. J.I. Kraševskio gimnazijai atstovavo 5 – 8 klasių moksleiviai.

Renginio pradžioje gimnazijos direktorė G. Juchnevič pasveikino visus susirinkusius ir pasidžiaugė, kad lietuvių kalbos mokytojos stengiasi mokiniams atverti kelius į lietuvių mitologijos pasaulį. Anot direktorės, J. Kraševskio vardas įpareigoja domėtis lietuvių folkloru  ir didžiuotis Lietuvos praeitimi. Direktorės mintį apie J. Kraševskį tęsė viešnia iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto etnologė Gražina Kadžytė, kuri pateikė įdomių faktų iš J. Kraševskio gyvenimo ir kūrybos.  Daugumą suintrigavo tai, jog rašytojo sukurtą trilogiją ,, Anafielas“ kai kas laikė tarsi lietuviškuoju epu, nes esąs originalus, labai kilnus ir labai idėjinis. Skaitomiausia trilogijos dalis – ,, Vitolio rauda“, kurios fragmentą ,, Žalčio motė“ išvertė K. Praniauskaitė ir kuris naujai prikėlė primirštą lietuvių liaudies pasaką ,, Eglė žalčių karalienė“. J. Kraševskis pirmasis plačiau supažindino lenkiškai skaitančią visuomenę su lietuvių liaudies kūryba: dainomis, patarlėmis, priežodžiais, padavimais, sakmėmis ir pasakomis. Etnologė palinkėjo, kad renginiai, susiję su lietuvių tautosaka, taptų tradiciniai ir sukviestų į gimnaziją vis daugiau svečių iš įvairių mokyklų.

Smagių ir gerų akimirkų renginiui suteikė jungtinio mokinių ir mokytojo choro atliekama liaudies daina ,, O kano žali sodai“ bei lietuvių liaudies šokis ,, Kanapėlė“.

Inscenizacijų konkursą pradėjo Barboros Radvilaitės mokyklos 7c kl. mokiniai ( mokyt. V. Bagdiulienė) suvaidinę sakmę ,, Laumių puota“. Laumių temą plėtojo ir gimnazijos 6a klasės mokiniai ( mokyt. J. Ratautienė) bei S. Daukanto progimnazijos 6a klasės mokiniai   ( mokyt. I. Motiejūnaitė). Mokiniai iš Grigiškių vidurinės mokyklos ( mokyt. I. Razulevičiūtė) supažindino  su raganų kilme. P. Vileišio progimnazijos 5a klasės mokiniai( mokyt. R. Lodaitė)   inscenizavo sakmę ,, Saulė, mėnulis ir žiema“, o   8a klasės mokiniai ( mokyt. R. Kairienė) paruošė vaidinimą ,, Iš sakmių skrynios“.  Gimnazijos 5a klasės mokinių ( mokyt. D. Kadzevičienė) pasirodymas leido arčiau susipažinti su aitvarais ir vilkolakiais. Mokytojos J. Pukštos vadovaujami gimnazijos 8b klasės mokiniai papasakojo apie kalvį Televelį, o 7b klasės mokiniai – apie saulę, mėnulį ir žemę. Konkursą baigė 7a ir 8a klasių mokinių ( mokyt. J. Zagurskienė ir  M. Matulaitienė) inscenizacija ,, Bitinėlio ežeras“.

Kol komisijos nariai tarėsi dėl nominacijų, buvo menamos mįslės ir dovanojami riestainiai už teisingą įminimą. Susirinkusieji aktyviai dalyvavo mįslių konkurse ir be vargo įminė visas mįsles.  Visi nekantraudami laukė, ką nusprendė kompetentigoji komisija ir kokias nominacijas paskyrė. Padėkos buvo įteiktos kiekvienai klasei ir kiekvienam mokiniui individualiai. Be padėkų klasės gavo ir po šakotį. Konkursui pasibaigus visi dalyviai buvo pakviesti pasivaišinti ir pasidalinti įspūdžiais.

 Konkursas baigėsi, bet tegul niekada nesibaigia domėjimasis tautosaka, nes iš jos mes galime pasisemti išminties ir gerumo.

                                                                        Stažuotoja Roma Petrauskienė