ICCS logo

8 klasių IEA ICCS tyrimas

Posted by

ICCS logoLapkričio 11 d. mūsų gimnazijoje vyks ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) – Tarptautinis pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrimas. Tyrimą organizuoja IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) – Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija.  Tyrimo ICCS tikslas – nustatyti, kaip 8 klasės jaunuoliai yra rengiami tapti piliečiais, ir įvertinti, kokią įtaką mokinių pasiekimams ir pilietinėms nuostatoms turi švietimo sistemos bei mokyklos ypatybės įvairiose šalyse.