Akty prawne

Dokumenty są dostępne w języku litewskim

Konstytucja Republiki Litewskiej

Kodeks pracy Republiki Litewskiej

Prawo oświaty Republiki Litewskiej

Ustawa instytucji budżetowych Republiki Litewskiej

Ustawa o szkolnictwie specjalnym Republiki Litewskiej

Ustawa o szkolnictwie i studiach wyższych Republiki Litewskiej

Ustawa o ochronie praw dziecka Republiki Litewskiej

Ustawa o minimalnej i średniej opiece nad dzieckiem Republiki Litewskiej

Uchwała Sejmu Republiki Litewskiej “W sprawie zatwierdzenia strategii edukacji państwowej w latach 2013-2022”

Uchwała Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej “W sprawie zatwierdzenia norm higieny 21:2011 w szkołach realizujących programy kształcenia ogólnego. Ogólne wymagania zdrowotne” 

Ustawa o wynagradzaniu pracowników instytucji państwowych i samorządowych Republiki Litewskiej

Ustawa o wynagradzaniu pracowników instytucji państwowych i samorządowych Republiki Litewskiej (zmiany prawne)

Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu Republiki Litewskiej

Rozporządzenie Ministra Edukacji, Nauki i Sportu Republiki Litewskiej “O koncepcji dobrej szkoły”

Schemat modelu dobrej szkoły

Koncepcja dobrej szkoły

Państwowa strategia edukacji na lata 2013-2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji, Nauki i Sportu republiki Litewskiej “W sprawie zatwierdzenia opisu wymagań dotyczących kwalifikacji nauczycieli”

Wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli. Załącznik nr 1

Wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli. Załącznik nr 2

Rozporządzenie Ministra Edukacji, Nauki i Sportu republiki Litewskiej “W sprawie zatwierdzenia opisu kompetencji zawodu nauczyciela”

Opis procedur dotyczących sekwencyjnego uczenia się w programach kształcenia ogólnego

Opis form uczenia się według programów kształcenia formalnego (z wyjątkiem studiów wyższych) oraz kolejność organizacji nauki

Opis procedur organizacji kształcenia uczniów w szpitalach i w warunkach domowych

Informacje prawne Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu republiki Litewskiej

Rozporządzenia Rady Samorządu m. Wilna

Rozporządzenie “W sprawie zatwierdzenia opisu przyjęcia do szkół ogólnokształcących Samorządu m. Wilno”

Rozporządzenie zatwierdzające tryb ubiegania się o pomoc socjalną dla uczniów, tryb wydawania bezpłatnych posiłków dla uczniów oraz tryb udzielania pomocy na zakup przyborów szkolnych

Rozporządzenie w sprawie przyjęcia opisu procedury zwrotu kosztów podróży dla uczniów

Rozprządzenie Samorządu m. Wilno w sprawie zapobiegania i interwencji w przypadku mobbingu

Departament Kontroli Narkotyków, Tytoniu i Alkoholu

Rozporządzenie w sprawie zapobiegania i kontroli używania alkoholu i tytoniu

Algorytm pomocy nieletnim