Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi gastronomiczne Nr 557766 oraz tymczasowe zamówienie publiczne Nr ILD-34 na sprzedaż usług gastronomicznych z dnia 30 sierpnia 2021 r. zostały opublikowane w systemie CVP IS.

  • Plan robót, towarów i usług do zamówienia dla Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w roku budżetowym 2020

Plan 2020

  • Opis procedury organizowania posiłków dla uczniów Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie

Organizowanie posiłków

Regulamin pracy komisji ds. zamówień publicznych Gimnazjum im. J. Ignacego Kraszewskiego w Wilnie

Regulamin pracy komisji ds. zamówień publicznych