Rozporządzenie Ministra Edukacji

Dokument jest dostępny w języku litewskim

Rozporządzenie Ministra Edukacji, Nauki i Sportu w sprawie organizacji i przebiegu egzaminów państwowych

Rozporządzenie Ministra Edukacji, Nauki i Sportu w sprawie organizacji i przebiegu egzaminów dojrzałości (2023 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji, Nauki i Sportu w sprawie organizacji i przebiegu egzaminów dojrzałości (2019 rok)

Pełną informację można znaleźć na stronach:

Egzaminy maturalne 2022 r.

Egzaminy