Dokumenty gimnazjum

Dokumenty regulujące działalność gimnazjum

(wszystkie dokumenty są dostępne w języku litewskim)

Plan strategiczny Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego na lata szkolne 2020-2025 (Plan strategiczny gimnazjum (2020-2025) 

Regulamin procedur organizacji działań społeczno-obywatelskich w Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego (Regulamin procedur organizacji działań społeczno-obywatelskich)

Regulamin wyboru/zmiany przedmiotu, kursu z przedmiotu, modułu programu szkoły średniej (Regulamin wyboru/zmiany przedmiotu, kursu z przedmiotu)

Regulamin wspomagania ucznia w nauce Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego (Regulamin wspomagania ucznia w nauce)

Regulamin działań projektowych w Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie (Regulamin działań projektowych)

System płatności Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego (System płatności gimnazjum)

Regulamin procedur ustalania struktury obciążenia pracą nauczyciela w Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego (Regulamin procedur ustalania struktury obciążenia pracą nauczyciela)

Regulamin ewidencji obecności uczniów i zapobiegania ich nieobecności w Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego (Regulamin ewidencji obecności i zapobiegania nieobecności)

Regulamin procedur stosowanych w przypadku podejrzenia przemocy domowej i kryteria rozpoznawania przemocy domowej (Regulamin procedur stosowanych w przypadku podejrzenia przemocy domowej)

 

 • Dokumenty regulujące działalność gimnazjum podczas kwarantanny (Covid-19)

Rozporządzenie dyrektora gimnazjum dotyczące organizacji kształcenia na odległość

Rozporządzenie dyrektora gimnazjum w sprawie utworzenia grupy zarządzającej sytuacją związaną z kwarantanną (Covid-19)

Plan pracy Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w warunkach kwarantanny (Covid-19)

Zasady zachowania się uczniów Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego podczas nauczania zdalnego

Regulamin organizowania kształcenia na odległość w Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w okresie kwarantanny (Covid-19)

Regulamin organizowania kształcenia na odległość w Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w okresie kwarantanny (Covid-19) (aktualizacja) 

 • Regulamin wewnętrzny Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Regulamin wewnętrzny gimnazjum 

 • Regulamin norm i zasad zachowania się uczniów Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Regulamin norm i zasad zachowania się uczniów 

 • Regulamin kryteriów oceniania uczniów Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Regulamin kryteriów oceniania uczniów

Regulamin oceniania, oceny postępów i osiągnięć uczniów z języka litewskiego

Regulamin oceniania, oceny postępów i osiągnięć uczniów z języka polskiego

Regulamin oceniania, oceny postępów i osiągnięć uczniów z języków obcych

Regulamin oceniania, oceny postępów i osiągnięć uczniów z religii i nauk społecznych

Regulamin oceniania, oceny postępów i osiągnięć uczniów z nauk ścisłych i przyrodniczych

Regulamin oceniania, oceny postępów i osiągnięć uczniów ze sztuk pięknych i technologii

Regulamin oceniania, oceny postępów i osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego

Regulamin oceniania, oceny postępów i osiągnięć uczniów z nauczania początkowego 

 • Regulamin regulujący obciążenie nauką uczniów Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Regulamin regulujący obciążenie nauką uczniów Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

 • Regulamin dotyczący zapobiegania i interwencji w przypadku mobbingowania Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Regulamin dotyczący zapobiegania i interwencji (mobbingowanie) 

 • Regulamin procedur informowania rodziców (opiekunów) w Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Regulamin procedur informowania rodziców (opiekunów) 

 • Regulamin procedur podnoszenia kwalifikacji dyrekcji, nauczycieli i kadry pedagogicznej Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Regulamin procedur podnoszenia kwalifikacji dyrekcji, nauczycieli i kadry pedagogicznej

 • Regulamin procedur wymiany doświadczeniem pedagogicznym Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Regulamin procedur wymiany doświadczeniem pedagogicznym 

 • Regulamin organizacji olimpiad, konkursów, zawodów Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Regulamin organizacji olimpiad, konkursów, zawodów 

 • Przepisy dotyczące zarządzania dziennikiem elektronicznym

Przepisy dotyczące zarządzania dziennikiem elektronicznym 

 • Plan nadzoru edukacyjnego Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego (rok szkolny 2018-2019)

Plan nadzoru edukacyjnego gimnazjum (2018-2019) 

 • Regulamin procedur monitorowania postępu osobistego ucznia, rejestrowania i wspomagania w Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Regulamin procedur monitorowania postępu osobistego ucznia, rejestrowania i wspomagania 

 • Regulamin organizacji i realizacji edukacji uczniów zdolnych Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Regulamin organizacji i realizacji edukacji uczniów zdolnych 

 • Obrona cywilna

Plan środków zapobiegania sytuacjom ekstremalnym 2019-2021

Plan zarządzania w sytuacjach ekstremalnych

 • Opis procedury algorytmu postępowania w przypadku zagrożenia samobójstwem w Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Opis procedury algorytmu postępowania w przypadku zagrożenia samobójstwem

 • Ochrona danych osobowych

Zasady dotyczące przetwarzania danych obrazowych 

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych