Samorząd Uczniowski

Członkowie Samorz\adu Szkolnego w roku szkolnym 2022-2023 

Przewodnicząca – Julia Dowgiało IVB klasa

Zastępca przewodniczącego –  Agnė Petrikaitė IVB klasa

Członkowie:

 1. Alina Lisiecka IB
 2. Herbert Kubiak IVB
 3. Inesa Kieżun IB
 4. Ksenia Maisejenko IIIA
 5. Dariusz Liminowicz IVB
 6. Katarzyna Boguszko IIB
 7. Emilia Waluczko IVB
 8. Adam Szczygłowski IIB
 9. Emilia Burbo IB
 10. Emilia Szuksztul IB
 11. Ewelina Fiodorowa IB
 12. Justyna Banevičiūtė IVB
 13. Kamil Kutalowski IIIA
 14. Patrycja Głazko IIA
 15. Patrycja Pucetaitė IB
 16. Sebastian Głazko IIIA
 17. Wiktoria Cesiulytė IIIA