Komisja ds. dobrostanu dziecka

Komisja ds. dobrostanu dziecka Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Wiesława Dowejko – zastępca dyrektora ds. nauczania, przewodnicząca Komisji ds. dobrostanu dziecka

Marek Pietrusewicz – zastępca dyrektora ds. nauczania, grupa robocza ds. prewencji

Czesława Kovaliauskienė – nauczycielka chemii, grupa robocza ds. prewencji

Regina Paszuta – nauczycielka języka polskiego, grupa robocza ds. prewencji

Halina Gajdej – zastępca dyrektora ds. gospodarczych, grupa robocza ds. zarządzania kryzysowego

Antonina Michajłowska – specjalista ds. opieki zdrowotnej, grupa robocza ds. zarządzania kryzysowego

Zyta Kobiak – nauczycielka technologii, grupa robocza ds. zarządzania kryzysowego

Julia Dowgiało – logopeda, grupa robocza ds. dzieci specjalnej troski

Ewa Palkowska – pedagog socjalny, grupa robocza ds. dzieci specjalnej troski

Joanna Szczygłowska – nauczycielka języka polskiego, grupa robocza ds. dzieci specjalnej troski

Ieva Čereškaitė – nauczycielka języka litewskiego, sekretarz Komisji ds. dobrostanu dziecka

Rozporządzenie dyrektora gimnazjum ustanawiający skład Komisji ds. dobrostanu dziecka 

Regulamin i przepisy ogólne stworzenia Komisji ds. dobrostanu dziecka i organizacji jej pracy