Warunki i zasady przyjęcia uczniów

Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego przyjmuje uczniów do klas 1-8 i klas gimnazjalnych I-IV w oparciu o następujące dokumenty:

(dokumenty są dostępne w języku litewskim)

DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E.SISTEMĄ GRAFIKO PATVIRTINIMO

DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO

Odpowiedzi na wszystkie pytania można znaleźć na stronie internetowej Samorządu m. Wilna: www.vilnius.lt