Podsumowanie budżetu

Dokumenty są dostępne w języku litewskim

190007878 Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija 2021

190007878 Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija 2020

190007878 Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija 2019

190007878 Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija 2018

190007878 Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija 2017

190007878 Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija 2016

190007878 Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija 2015

190007878 Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija 2014

190007878 Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija 2013

190007878 Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija 2012