Skład komisji

Skład komisji:

Wiesława Dowejko – zastępca dyrektora ds. nauczania, przewodnicząca komisji

Marek Pietrusewicz – zastępca dyrektora ds. nauczania

Ewa Palkowska – pedagog socjalny

Regina Paszuta – nauczyciel metodyk języka polskiego

Czesława Kovaliauskienė – starszy nauczyciel chemii

Jolanta Raczewska – starszy nauczyciel nauczania początkowego

Rozporządzenie dyretora gimnazjum o stworzeniu komisji rekrutacyjnej 2022 r. 

Regulamin oraz opis funkcji i zadań komisji rekrutacyjnej

Więcej informacji:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/svietimas-kultura-ir-sportas/informacija-apie-priemima-i-mokyklas/