Skład komisji

Skład komisji:

Wiesława Dowejko – zastępca dyrektora ds. nauczania, przewodnicząca komisji

Marek Pietrusewicz – zastępca dyrektora ds. nauczania

Ewa Palkowska – pedagog socjalny

Joanna Szczygłowska – nauczyciel metodyk języka polskiego

Paweł Stankiewicz – nauczyciel ekspert fizyki

Jadwiga Wołoncewicz – nauczyciel metodyk nauczania początkowego

Rozporządzenie dyretora gimnazjum o stworzeniu komisji ds. przyjęcia do gimnazjum 

Regulamin i opis funkcji i zadań komisji ds. przyjecia do gimnazjum