Testy diagnostyczne i standaryzowane

NMPP (diagnostyczne i standaryzowane testy)

Od roku 2017 wykonywanie testów diagnostycznych i standaryzowanych reguluje dokument Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, organizavimo ir vykdymo aprašas, zatwierdzony przez Ministra Edukacji, Nauki i Sportu w dniu 4 stycznia rozkazem Nr V6.

Celem NMPP jest dostarczenie pracownikom oświaty informacji zwrotnej na temat efektów i rezultatów nauczania się. Informacje te są potrzebne do podjęcia odpowiednich decyzji i kroków o dalszym rozwoju nauczania na poziomie ucznia, nauczyciela, klasy, szkoły, miasta i kraju.

Zadania NMPP:

  • dostarczanie obiektywnych informacji uczniom i rodzicom (opiekunom) na temat osiągnięć edukacyjnych ich dzieci;
  • dostarczanie obiektywnych informacji nauczycielom, szkołom i kuratorium oświatowemu na temat wyników i postępu procesu nauczania;
  • określenie, które szkoły lub którzy uczniowie potrzebują pomocy;
  • zwrócenie uwagi szkół, nauczycieli i społeczeństwa na krajowe priorytety w programach nauczania i ocenę wyników ich realizacji.

Więcej informacji na stronie: 

https://www.nec.lt/342/

Rezultaty diagnostycznych i standaryzowanych testów:

Sprawozdanie NMPP Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 2015 rok

Sprawozdanie NMPP Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 2016 rok

Sprawozdanie NMPP Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 2017 rok

Sprawozdanie NMPP Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 2018 rok

Sprawozdanie NMPP Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 4 klasa 2019 rok

Sprawozdanie NMPP Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 8 klasa 2019 rok

W roku 2020 sprawdziany NMPP nie odbyły się z powodu pandemii Covid-19

Sprawozdanie NMPP Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 2021 rok

Sprawozdanie NMPP Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 2022 rok

Sprawozdanie NMPP (4 klasa) Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 2023 rok

Sprawozdanie NMPP (8 klasa) Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 2023 rok