Pedagog socjalny

Pedagog socjalny: Ewa Palkowska

Konsultacje: pracownia nr 33

Telefon kontaktowy: (8 5) 2670947

Godziny przyjęć:

Poniedziałek 8.30 – 17.00
Wtorek 8.30 – 16.30
Środa 8.30 – 16.30
Czwartek 8.00 – 16.30
Piątek 8.30 – 16.30
Przerwa obiadowa 11.30 – 12.00

Główne formy działalności pedagoga społecznego: praca indywidualna – konsultacje, rozmowy; spotkania, narady; dyskusje; akcje, imprezy, konkursy; projekty; systematyzacja i rozpowszechnianie informacji.

Skontaktuj się z pedagogiem socjalnym, jeśli:

 • Masz problemy z komunikacją z rówieśnikami, nauczycielami;
 • Byłeś ofiarą zastraszania, przemocy fizycznej lub psychicznej w szkole;
 • Czujesz się samotny, wyobcowany i niezrozumiany, chcesz o tym porozmawiać;
 • Trudno się przyzwyczaić i uczyć w nowej szkole;
 • Chcesz podzielić się swoim sukcesem lub swoimi zmartwieniami, wspólnie znaleźć rozwiązania lub po prostu być razem…
 • Masz problem z nauką i chcesz o tym porozmawiać…
 • Masz pomysły, które chciałbyś zrealizować w gimnazjum, organizując akcje i imprezy prewencyjne.

Jeśli brakuje Ci odwagi skontaktować się z pedagogiem socjalnym, pamiętaj, że zawsze mozesz zwrócić się za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Główne kierunki działań pedagoga społecznego:

 • Indywidualna praca z uczniami;
 • Organizacja bezpłatnych posiłków;
 • Współpraca z uczniami i nauczycielami;
 • Korekta niewłaściwego postępowania i zachowywania się;
 • Działania prewencyjne.