Wystąpienia publiczne ósmoklasistów

Ostatnie publiczne przemówienie w tym roku szkolnym zostało dodatkowo udoskonalone przez uczniów klas ósmych (nauczycielka Ieva). Oskar Rynkiewicz zgłosił się na ochotnika i przygotował zaproszenia, które on i jego przyjaciele rozdali uczniom klas 6. i 7. oraz ich nauczycielkom Jadwidze i Dovilė. Spotkanie tradycyjnie poprowadził Nikita Demenkow.

W przyszłym roku szkolnym ósmoklasiści wezmą udział w corocznej konferencji “Książka jest sposobem na poznanie siebie” organizowanej przez Gimnazjum „Laisvės”, dlatego przygotowania do tego wydarzenia rozpoczęli z wyprzedzeniem. Po wybraniu tematu związanego z książkami uczniowie przygotowywali się do wystąpienia indywidualnego lub w parach. Tematy były różne: ile papieru zużywa się do produkcji książek, jaka jest historia powstania książki, jakie są ulubione książki z dzieciństwa, dlaczego dzieci nie chcą czytać itp.

Po wystąpieniu publicznym ósmoklasiści dyskutowali, co poszło dobrze, co można było poprawić, a kilka dni później odwiedził ich uczeń klasy IV Arnold Wojcinowicz (nauczycielka Ieva), który przedstawił temat wystąpienia publicznego: „Im bardziej oczytany, tym inteligentniejszy, im głębszy jest człowiek – tym trudniej go zniewolić”. Arnold uprzejmie zaprosił na to spotkanie inną grupę ósmoklasistów i ich nauczycielkę Wiktorię. Po przemówieniu ósmoklasiści dyskutowali o tym, dlaczego podobał im się występ Arnolda: jak mówił, jak wyglądał, omówili jego prezentację i interakcję z publicznością. Dwunastoklasista dodał otuchy uczniom i podzielił się swoim osobistym doświadczeniem: wystąpienia publiczne są trudne, ale bardzo przydatne.

PS Arnold odwiedził również jedenastoklasistów, zachęcał ich, aby nie bali się wystąpień publicznych i dzielił się swoim doświadczeniem w przygotowaniu ustnego maturalnego tematu z języka litewskiego.