“Ciemno wszędzie, głucho wszędzie…”, czyli wspólne czytanie “Dziadów cz. II” A. Mickiewicza

W piątek, późnym wieczorem, w ramach Dnia Nauk Zintegrowanych, uczniowie klas 8a i 8b wraz z nauczycielkami języka polskiego Renatą Slavinskienė i Joanną Szczygłowską spotkali się, by przeprowadzić „żywą“ lekcję języka polskiego w realistycznej scenerii, czyli na dawnym garnizonowym cmentarzu w Nowej Wilejce. Wieczór, mgła, wiatr oraz palące się świece i znicze spotęgowały odczytanie fragmentów “Dziadów cz. II”.

Po lekcji-przedstawieniu uczniowie zapalili znicze na opuszczonych grobach, tym samym rozwijając swe kompetencje społeczno-osobowościowe i obywatelskie.