Dzień Nauk Zintegrowanych poświęcony romantyzmowi

W ramach tradycyjnego Dnia Nauk Zintegrowanych, który w tym roku szkolnym był poświecony epoce romantyzmu, uczniowie klasy IIIb z wychowawczynią Renatą Slavinskienė mieli wycieczkę edukacyjną ,,Mickiewicz a Wilno’’.
Wycieczkę zaczęto od Ostrej Bramy. We wrześniu 1815 r. 16-letni młodzieniec z Nowogródka przybył do Wilna i od razu swe kroki skierował do tej, co ,,w Ostrej świeci Bramie’’.

Następnie uczniowie weszli na teren byłego klasztoru bazylianów, który w XIX w. był zamieniony na więzienie, w którym władze carskie przetrzymywały aresztowanych filomatów i filaretów. Uwięziony był też poeta i spędził tam 6 miesięcy.

Uczniowie przespacerowali się uliczkami, którymi niegdyś chadzał Adam Mickiewicz. Zatrzymywali się przy budynkach, gdzie poeta wynajmował mieszkania. Zatrzymano się również przy budynku, gdzie kiedyś młody poeta wydał pierwszy tomik swojej poezji, zawierający ,,Ballady i romanse’’. Spacer po Wilnie zakończono przy pomniku Adama Mickiewicza.
Ostatnim punktem wycieczki edukacyjnej było Muzeum Adama Mickiewicza, w którym kustosz tego muzeum Alicja Dzisiewicz oprowadziła po salach wystawowych, opowiedziała o życiu poety w okresie wileńsko-kowieńskim i przybliżyła uczniom sylwetkę wybitnego romantyka.