Pasowanie na ucznia

1 grudnia odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. W tym dniu dzieci oficjalnie zostały przyjęte do grona uczniów gimnazjum.

Do tej chwili uczniowie przygotowywali się od pierwszego tygodnia w szkole. Zapoznali się ze swoimi obowiązkami, byli pilni, odpowiedzialni. W części artystycznej pierwszacy zaprezentowali swoje zdolności wokalne, recytatorskie, choreograficzne oraz muzyczne. Uczniowie odpowiedzieli, jaki powinien być kulturalny uczeń, jak poprawnie przejść przez jezdnię, recytowali i śpiewali po litewsku. Pierwszoklasiści wzorowo złożyli swój pierwszy egzamin, udowadniając, że zasłużyli na miano ucznia. Na zakończenie musieli przejść pod literką, zjeść kawałek „kredy” i wypić „atrament”.