Inicjatywa „Uściśnij dłoń Jonasa Basanavičiusa”

12 lutego uczniowie klas 4. i 7b wraz z nauczycielkami języka litewskiego Jadwigą Pukszta i Dovilė Bagdoniene wirtualnie odwiedzili gościnie u samego Jonasa Basanavičiusa! Starannie, pismem kaligraficznym napisali tekst o zasługach Basanavičiusa dla Litwy. Uczniowie wzięli udział w inicjatywie „Uściśnij dłoń Jonasa Basanavičiusa”.