Miejskie eliminacje XXXII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

W dniach 9-10 lutego odbyły się miejskie eliminacje XXXII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Tegoroczne zmagania polonistyczne są poświęcone uczczeniu 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja i odbyły się zdalnie na platformie Microsoft Teams. Mottem Olimpiady stały się słowa Julii Hartwig „Czyż nie istniejemy dzięki temu,/ co nas różni,/ dzięki odwadze różnienia się”. Novum w tym roku było, że w olimpiadzie mogli brać udział uczniowie 10. klas.

Gratulujemy Margaricie Biveinytė (IVa kl., naucz. R. Slavinskienė) oraz Aminie Elkady (IIIb kl., naucz. Regina Paszuta) zajęcia 3. miejsca!

Do zmagań republikańskich zakwalifikowały się również: Natalia Rutkowska, Agnieszka Petrikaitė, Julia Dowgiało (IIb kl., naucz. R. Slavinskienė) i Jowita Ławrynowicz (IVb kl., naucz. J. Szczygłowska).

Życzymy wszystkim naszym olimpijkom powodzenia w zmaganiach krajowych, które odbędą się już w marcu.