Akcja MEN RP “Szkoła do hymnu”

Uczniowie klas 0-4 naszego gimnazjum uczcili święto Dnia Niepodległości Polski w murach swojej placówki. Wzięli udział w kolejnej tegorocznej edycji akcji MEN RP „Szkoła do hymnu”. Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży zapraszają szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, a także szkoły polonijne do włączenia się w akcję „Szkoła do hymnu” i odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego w przeddzień, 10 listopada o symbolicznej godz. 11:11.

W obecnym trudnym czasie wspólnie uczciliśmy urodziny Niepodległej!