Galeria wirtualna – Makiety architektoniczne

Uczniowie 8a i 8b klas naszego gimnazjum w ciągu roku szkolnego, jako pracę zaliczeniową z plastyki (naucz. Regina Koszewska), wykonują makiety architektoniczne z epoki średniowiecza.

Zadaniem było zbudowanie makiety z papieru lub kartonu historycznej budowli: zamek, twierdza, klasztor obronny, bastylia itd. z charakterystycznymi elementami obronnymi: wieże, grube mury obronne, baszty, małe okienka, fortyfikacje itp. Jest to konstrukcja przestrzenna, plastyczno-architektoniczna, podczas której uczniowie poznają podstawowe pojęcia z architektury, zagadnienia związane z przestrzenią projektowaniem budowlanym. Kształtują umiejętności manualne i wyobraźnię przestrzenną. Zdobywają podstawową wiedzę z zakresu budowania, urbanistyki i designu.

Czy makiety architektoniczne są potrzebne? Jedni powiedzą, że to przeżytek, że przecież technologia idzie do przodu, że dobre wizualizacje je zastępują… Na modelach komputerowych, wirtualnych wielu rzeczy nie widać i dlatego tradycyjne makiety też nie znikną. Po zakończeniu kwarantanny makiety będą prezentowane na wystawie w gimnazjum.